ภาพและบรรยากาศจำลอง
* ข้อมูลสำคัญ กรุณากรอกให้ครบถ้วน
Add LINE เพื่อสอบถามข้อมูล
1775#66
PRIVACY POLICY
เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน บริษัท เสนา เอชเอชพี 13 จำกัด โฉนดที่ดินเลขที่ 1676, 2215, 25809 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร รวม 3 โฉนด เนื้อที่ดินรวมประมาณ 2-2-23.7 ไร่ เริ่มก่อสร้างประมาณเดือนกรกฎาคม 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนตุลาคม 2564 และจะจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ภาพจำลองใช้ในการโฆษณาเท่านั้น โปรโมชั่น sena zero covid ระยะเวลาโปรโมชั่น เริ่ม 14 มีนาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 ดาวน์ 0 บาท โดยบริษัทฯจะช่วยผ่อนผันให้ลูกค้าพักชำระผ่อนดาวน์ 3 เดือน ซึ่งจะนำไปต่อท้ายงวดปัจจุบัน โปรโมชั่น ราคาเริ่ม 2,490,000 บาท เป็นห้องชุดขนาด 28 ตร.ม. จำนวน 2 ยูนิต ผ่อนชำระเริ่ม 4,999 บาทต่อเดือนในงวดดาวน์ที่ 1-6 และ 10,000 บาท ในงวดดาวน์ที่ 7-16 และ 90,006 บาทในงวดที่ 17 และรับส่วนลดสูงสุด 200,000 บาท เป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ แบบ 2 ห้องนอน ขนาด 50 ตร.ม. ลูกค้าสามารถรับโปรโมชั่นได้ที่สำนักงานขายโครงการ โดยเมื่อถึงกำหนดโอนลูกค้าต้องยื่นกู้ตามที่บริษัทกำหนด สิทธิ์หรือโปรโมชั่นนี้สำหรับโครงการ นิช โมโน อิสรภาพ สามารถติดต่อรับได้ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ ที่สำนักงานขายโครงการฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทฯ กำหนด รายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานขายประจำโครงการฯ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1775#65